"Karta Motocyklisty" jest to karta magnetyczna pełniąca dwie fukcje:

  • Pierwsza to, że na karcie mają się znaleźć informacje, które mogą okazać się pomocne w razie wypadku, takie jak imię, nazwisko, PESEL i nr ICE (nr telefonu osoby, która powinna zostać powiadomiona w razie wypadku).
  • Druga to fukcja organizacyjna, karta ma być pomocna w organizacji zebrań i imprez Stowarzyszenia.
altalt